Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Vishnu Ashtottara Sata Divyasthani Yanama Stotram Lyrics in Tamil

Sri Vishnu Ashtottara Satadivyasthani Yanama Stotram Tamil Lyrics:

ஶ்ரீவிஷ்ணோரஷ்டோத்தரஶததி³வ்யஸ்தா²நீயநாமஸ்தோத்ரம்
அஷ்டோத்தரஶதஸ்தா²நேஷ்வாவிர்பூ⁴தம் ஜக³த்பதிம் ।
நமாமி ஜக³தாமீஶம் நாராயணமநந்யதீ:⁴ ॥ 1 ॥

ஶ்ரீவைகுண்டே² வாஸுதே³வமாமோதே³ கர்ஷணாஹ்வயம் ।
ப்ரத்³யும்நம் ச ப்ரமோதா³க்²யே ஸம்மோதே³ சாநிருத்³த⁴கம் ॥ 2 ॥

ஸத்யலோகே ததா² விஷ்ணும் பத்³மாக்ஷம் ஸூர்யமண்ட³லே ।
க்ஷீராப்³தௌ⁴ ஶேஷஶயநம் ஶ்வேதத்³வீபேது தாரகம் ॥ 3 ॥

நாராயணம் ப³த³ர்யாக்²யே நைமிஷே ஹரிமவ்யயம் ।
ஶாலக்³ராமம் ஹரிக்ஷேத்ரே அயோத்⁴யாயாம் ரகூ⁴த்தமம் ॥ 4 ॥

மது²ராயாம் பா³லக்ருʼஷ்ணம் மாயாயாம் மது⁴ஸூத³நம் ।
காஶ்யாம் து போ⁴க³ஶயநமவந்த்யாமவநீபதிம் ॥ 5 ॥

த்³வாரவத்யாம் யாத³வேந்த்³ரம் வ்ரஜே கோ³பீஜநப்ரியம் ।
வ்ருʼந்தா³வநே நந்த³ஸூநும் கோ³விந்த³ம் காலியஹ்ரதே³ ॥ 6 ॥

கோ³வர்த⁴நே கோ³பவேஷம் ப⁴வக்⁴நம் ப⁴க்தவத்ஸலம் ।
கோ³மந்தபர்வதே ஶௌரிம் ஹரித்³வாரே ஜக³த்பதிம் ॥ 7 ॥

ப்ரயாகே³ மாத⁴வம் சைவ க³யாயாம் து க³தா³த⁴ரம் ।
க³ங்கா³ஸாக³ரகே³ விஷ்ணும் சித்ரகூடே து ராக⁴வம் ॥ 8 ॥

நந்தி³க்³ராமே ராக்ஷஸக்⁴நம் ப்ரபா⁴ஸே விஶ்வரூபிணம் ।
ஶ்ரீகூர்மே கூர்மமசலம் நீலாத்³ரௌ புருஷோத்தமம் ॥ 9 ॥

ஸிம்ஹாசலே மஹாஸிம்ஹம் க³தி³நம் துளஸீவநே ।
க்⁴ருʼதஶைலே பாபஹரம் ஶ்வேதாத்³ரௌ ஸிம்ஹரூபிணம் ॥ 10 ॥

யோகா³நந்த³ம் த⁴ர்மபுர்யாம் காகுலே த்வாந்த்⁴ரநாயகம் ।
அஹோபி³லே கா³ருடா³த்³ரௌ ஹிரண்யாஸுரமர்த³நம் ॥ 11 ॥

விட்ட²லம் பாண்டு³ரங்கே³ து வேங்கடாத்³ரௌ ரமாஸக²ம் ।
நாராயணம் யாத³வாத்³ரௌ ந்ருʼஸிம்ஹம் க⁴டிகாசலே ॥ 12 ॥

வரத³ம் வாரணகி³ரௌ காஞ்ச்யாம் கமலலோசநம் ।
யதோ²க்தகாரிணம் சைவ பரமேஶபுராஶ்ரயம் ॥ 13 ॥

பாண்ட³வாநாம் ததா² தூ³தம் த்ரிவிக்ரமமதோ²ந்நதம் ।
காமாஸிக்யாம் ந்ருʼஸிம்ஹம் ச ததா²ஷ்டபு⁴ஜஸஜ்ஞகம் ॥ 14 ॥

மேகா⁴காரம் ஶுபா⁴காரம் ஶேஷாகாரம் து ஶோப⁴நம் ।
அந்தரா ஶிதிகண்ட²ஸ்ய காமகோட்யாம் ஶுப⁴ப்ரத³ம் ॥ 15 ॥

காலமேக⁴ம் க²கா³ரூட⁴ம் கோடிஸூர்யஸமப்ரப⁴ம் ।
தி³வ்யம் தீ³பப்ரகாஶம் ச தே³வாநாமதி⁴பம் முநே ॥ 16 ॥

ப்ரவாலவர்ணம் தீ³பாப⁴ம் காஞ்ச்யாமஷ்டாத³ஶஸ்தி²தம் ।
ஶ்ரீக்³ருʼத்⁴ரஸரஸஸ்தீரே பா⁴ந்தம் விஜயராக⁴வம் ॥ 17 ॥

வீக்ஷாரண்யே மஹாபுண்யே ஶயாநம் வீரராக⁴வம் ।
தோதாத்³ரௌ துங்க³ஶயநம் க³ஜார்திக்⁴நம் க³ஜஸ்த²லே ॥ 18 ॥

மஹாப³லம் ப³லிபுரே ப⁴க்திஸாரே ஜக³த்பதிம் ।
மஹாவராஹம் ஶ்ரீமுஷ்ணே மஹீந்த்³ரே பத்³மலோசநம் ॥ 19 ॥

ஶ்ரீரங்கே³ து ஜக³ந்நாத²ம் ஶ்ரீதா⁴மே ஜாநகீப்ரியம் ।
ஸாரக்ஷேத்ரே ஸாரநாத²ம் க²ண்ட³நே ஹரசாபஹம் ॥ 20 ॥

ஶ்ரீநிவாஸஸ்த²லே பூர்ணம் ஸுவர்ணம் ஸ்வர்ணமந்தி³ரே ।
வ்யாக்⁴ரபுர்யாம் மஹாவிஷ்ணும் ப⁴க்திஸ்தா²நே து ப⁴க்தித³ம் ॥ 21 ॥

ஶ்வேதஹ்ரதே³ ஶாந்தமூர்திமக்³நிபுர்யாம் ஸுரப்ரியம் ।
ப⁴ர்கா³க்²யம் பா⁴ர்க³வஸ்தா²நே வைகுண்டா²க்²யே து மாத⁴வம் ॥ 22 ॥

புருஷோத்தமே ப⁴க்தஸக²ம் சக்ரதீர்தே² ஸுத³ர்ஶநம் ।
கும்ப⁴கோணே சக்ரபாணிம் பூ⁴தஸ்தா²நே து ஶார்ங்கி³ணம் ॥ 23 ॥

கபிஸ்த²லே க³ஜார்திக்⁴நம் கோ³விந்த³ம் சித்ரகூடகே ।
அநுத்தமம் சோத்தமாயாம் ஶ்வேதாத்³ரௌ பத்³மலோசநம் ॥ 24 ॥

பார்த²ஸ்த²லே பரப்³ரஹ்ம க்ருʼஷ்ணாகோட்யாம் மது⁴த்³விஷம் ।
நந்த³புர்யாம் மஹாநந்த³ம் வ்ருʼத்³த⁴புர்யாம் வ்ருʼஷாஶ்ரயம் ॥ 25 ॥

அஸங்க³ம் ஸங்க³மக்³ராமே ஶரண்யே ஶரணம் மஹத் ।
த³க்ஷிணத்³வாரகாயாம் து கோ³பாலம் ஜக³தாம் பதிம் ॥ 26 ॥

ஸிம்ஹக்ஷேத்ரே மஹாஸிம்ஹம் மல்லாரிம் மணிமண்ட³பே ।
நிபி³டே³ நிபி³டா³காரம் தா⁴நுஷ்கே ஜக³தீ³ஶ்வரம் ॥ 27 ॥

மௌஹூரே காலமேக⁴ம் து மது⁴ராயாம் து ஸுந்த³ரம் ।
வ்ருʼஷபா⁴த்³ரௌ மஹாபுண்யே பரமஸ்வாமிஸஜ்ஞகம் ॥ 28 ॥

ஶ்ரீமத்³வரகு³ணே நாத²ம் குருகாயாம் ரமாஸக²ம் ।
கோ³ஷ்டீ²புரே கோ³ஷ்ட²பதிம் ஶயாநம் த³ர்ப⁴ஸம்ஸ்தரே ॥ 29 ॥

த⁴ந்விமங்க³ளகே ஶௌரிம் ப³லாட்⁴யம் ப்⁴ரமரஸ்த²லே ।
குரங்கே³ து ததா² பூர்ணம் க்ருʼஷ்ணாமேகம் வடஸ்த²லே ॥ 30 ॥

அச்யுதம் க்ஷுத்³ரநத்³யாம் து பத்³மநாப⁴மநந்தகே ।
ஏதாநி விஷ்ணோ: ஸ்தா²நாநி பூஜிதாநி மஹாத்மபி:⁴ ॥ 31 ॥

அதி⁴ஷ்டி²தாநி தே³வேஶ தத்ராஸீநம் ச மாத⁴வம் ।
ய: ஸ்மரேத்ஸததம் ப⁴க்த்யா சேதஸாநந்யகா³மிநா ॥ 32 ॥

ஸ விதூ⁴யாதிஸம்ஸாரப³ந்த⁴ம் யாதி ஹரே: பத³ம் ।
அஷ்டோத்தரஶதம் விஷ்ணோ: ஸ்தா²நாநி பட²தா ஸ்வயம் ॥ 33 ॥

அதீ⁴தா: ஸகலா வேதா:³ க்ருʼதாஶ்ச விவிதா⁴ மகா:² ।
ஸம்பாதி³தா ததா² முக்தி: பரமாநந்த³தா³யிநீ ॥ 34 ॥

அவகா³டா⁴நி தீர்தா²நி ஜ்ஞாத: ஸ ப⁴க³வாந் ஹரி: ।
ஆத்³யமேதத்ஸ்வயம் வ்யக்தம் விமாநம் ரங்க³ஸஜ்ஞகம் ।
ஶ்ரீமுஷ்ணம் வேங்கடாத்³ரிம் ச ஶாலக்³ராமம் ச நைமிஷம் ॥ 35 ॥

தோதாத்³ரிம் புஷ்கரம் சைவ நரநாராயணாஶ்ரமம் ।
அஷ்டௌ மே மூர்தய: ஸந்தி ஸ்வயம் வ்யக்தா மஹீதலே ॥ 36 ॥

॥ இதி ஶ்ரீவிஷ்ணோரஷ்டோத்தரஶததி³வ்யஸ்தா²நீயநாமஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம் ॥

Also Read:

Shri Vishnu Ashtottara Sata Divyasthani Yanama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Vishnu Ashtottara Sata Divyasthani Yanama Stotram Lyrics in Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top