Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Uma Trishati Namavali list of 300 Names Gujarati

Umatrishati 300 Names in Gujarati:

॥ શ્રીઉમાત્રિશતીસહિતં નામાવલી ॥

ઉમા હૈમવતિ દેવી મહાદેવી મહેશ્વરી ।
અજા ધૂમ્રા સુરૂપૈકા વિશ્વસૂર્વિશ્વધારિણી ॥ ૧ ॥

શિવા ભગવતી ભદ્રા પ્રકૃતિર્વિકૃતિઃ કૃતિઃ ।
અનન્તાઽનાદિરવ્યક્તા દુર્ગપારા દુરાત્યયા ॥ ૨ ॥

સ્વધા સ્વાહા સુધા પુષ્ટિઃ સુખા સોમસ્વરુપિણી ।
તુષ્ટિર્નિદ્રા વિષ્ણુમાયા જાતિર્ધીશ્ચેતના ચિતિઃ ॥ ૩ ॥

માતા શાન્તિઃ ક્ષમા શ્રદ્ધા હ્રીર્વૃત્તિર્વ્યાપિની સ્મૃતિઃ ।
શક્તિસ્તૃષ્ણા ક્ષુધા ભ્રાન્તિઃ કાન્તિઃ છાયા રમા દયા ॥ ૪ ॥

ભવાની રાજસી સૃષ્ટિર્મૃડાની સાત્ત્વિકી સ્થિતિઃ ।
રુદ્રાણી તામસી મૃત્યુઃ શર્વાણી ત્રિગુણા પરા ॥ ૫ ॥

કૃષ્ણા લક્ષ્મીઃ કામધેનુરાર્યા દાક્ષાયણી સતી ।
ગણેશજનનિ દુર્ગા પાર્વતિ બ્રહ્મચારિણી ॥ ૬ ॥

ગમ્ભીરનાદવદ્ધણ્ટા કૂષ્માણ્ડા ષણ્મુખપ્રસૂઃ ।
કાત્યાયની કાલરાત્રિર્ગૌરી સિદ્ધિપ્રદાયિનિ ॥ ૭ ॥

અપર્ણા તાપસી બાલા કન્યા કાન્તારચારિણી ।
મહર્ષિસ્તુતચારિત્રા ત્રિનેત્રાર્ધાઙ્ગભાગિની ॥ ૮ ॥

રમણીયતમા રાજ્ઞી રજતાદ્રિનિવાસિની ।
ગીર્વાણમૌલિમાણિક્યનીરાજિતપદામ્બુજા ॥ ૯ ॥

સર્વાગમસ્તુતોપાસ્યા વિદ્યા ત્રિપુરસુન્દરી ।
કમલાત્મા છિન્નમસ્તા માતઙ્ગી ભુવનેશ્વરી ॥ ૧૦ ॥

તારા ધૂમાવતિ કાલી ભૈરવી બગલામુખી ।
અનુલ્લઙ્ઘ્યતમા સન્ધ્યા સાવિત્રી સર્વમઙ્ગલા ॥ ૧૧ ॥

છન્દઃ સવિત્રી ગાયત્રી શ્રુતિર્નાદસ્વરૂપિણી ।
કીર્તનીયતમા કીર્તિઃ પાવની પરમામ્બિકા ॥ ૧૨ ॥

ઉષા દેવ્યરુષી મૈત્રી ભાસ્વતી સૂનૃતાર્જુની ।
વિભાવરી બોધયિત્રી વાજિની વાજિનીવતી ॥ ૧૩ ॥

રાત્રિઃ પયસ્વતી નમ્યા ધૃતાચી વારુણી ક્ષપા ।
હિમાનિવેશિની રૌદ્રા રામા શ્યામા તમસ્વતી ॥ ૧૪ ॥

કપાલમાલિની ધોરા કરાલાખિલમોહિની ।
બ્રહ્મસ્તુતા મહાકાલી મધુકૈટભનાશિની ॥ ૧૫ ॥

ભાનુપાદાઙ્ગુલિર્બ્રહ્મપાદા પાશ્યૂરુજઙ્ધિકા ।
ભૂનિતમ્બા શક્રમધ્યા સુધાકરપયોધરા ॥ ૧૬ ॥

વસુહસ્તાઙ્ગુલિર્વિષ્ણુદોઃસહસ્રા શિવાનના ।
પ્રજાપતિરદા વહ્નિનેત્રા વિત્તેશનાસિકા ॥ ૧૭ ॥

સન્ધ્યાભ્રૂયુગલા વાયુશ્રવણા કાલકુન્તલા ।
સર્વદેવમયી ચણ્ડી મહિષાસુરમર્દિની ॥ ૧૮ ॥

કૌશિકી ધૂમ્રનેત્રધ્ની ચણ્ડમુણ્ડવિનાશિની ।
રક્તબીજપ્રશમની નિશુમ્ભમદશોષિણી ॥ ૧૯ ॥

શુમ્ભવિધ્વંસિની નન્દા નન્દગોકુલસમ્ભવા ।
એકાનંશા મુરારાતિભગિની વિન્ધ્યવાસિની ॥ ૨૦ ॥

યોગીશ્વરી ભક્તવશ્યા સુસ્તની રક્તદન્તિકા ।
વિશાલા રક્તચામુણ્ડા વૈપ્રચિત્તનિષૂદિની ॥ ૨૧ ॥

શાકમ્ભરી દુર્ગમધ્ની શતાક્ષ્યમૃતદાયિની ।
ભીમૈકવીરા ભીમાસ્યા ભ્રામર્યરૂણનાશિની ॥ ૨૨ ॥

બ્રહ્માણી વૈષ્ણવીન્દ્રાણી કૌમારી સૂકરાનના ।
માહેશ્વરી નારસિંહી ચામુણ્ડા શિવદૂતિકા ॥ ૨૩ ॥

ગૌર્ભૂર્મહીદ્યૌરદિતિર્દેવમાતા દયાવતી ।
રેણુકા રામજનની પુણ્યા વૃદ્ધા પુરાતની ॥ ૨૪ ॥

ભારતી દસ્યુજિન્માતા સિદ્ધા સૌમ્યા સરસ્વતી ।
વિદ્યુદ્વજ્રેશ્વરી વૃત્રનાશિની ભૂતિરચ્યુતા ॥ ૨૫ ॥

દણ્ડિની પાશિની શૂલહસ્તા ખટ્વાઙ્ગધારિણી ।
ખડ્ગિની ચાપિની બાણધારિણી મુસલાયુધા ॥ ૨૬ ॥

સીરાયુધાઙ્કુશવતી શઙ્ખિની ચક્રધારિણી ।
ઉગ્રા વૈરોચની દીપ્તા જ્યેષ્ઠા નારાયણી ગતિઃ ॥ ૨૭ ॥

મહીશ્વરી વહ્નિરૂપા વાયુરૂપાઽમ્બરેશ્વરી ।
દ્યુનાયિકા સૂર્યરૂપા નીરૂપાખિલનાયિકા ॥ ૨૮ ॥

રતિઃ કામેશ્વરી રાધા કામાક્ષી કામવર્ધિની ।
ભણ્ડપ્રણાશિની ગુપ્તા ત્ર્યમ્બકા શમ્ભુકામુકી ॥ ૨૯ ॥

અરાલનીલકુન્તલા સુધાંશુસુન્દરાનના ।
પ્રફુલ્લપદ્મલોચના પ્રવાલલોહિતાધરા ॥ ૩૦ ॥

તિલપ્રસૂનનાસિકા લસત્કપોલદર્પણા ।
અનઙ્ગચાપઝિલ્લિકા સ્મિતાપહાસ્યમલ્લિકા ॥ ૩૧ ॥

વિવસ્વદિન્દુકુણ્ડલા સરસ્વતીજિતામૃતા ।
સમાનવર્જિતશ્રુતિઃ સમાનકમ્બુકન્ધરા ॥ ૩૨ ॥

અમૂલ્યમાલ્યમણ્ડિતા મૃણાલચરુદોર્લતા ।
કરોપમેયપલ્લવા સુરોપજીવ્યસુસ્તની ॥ ૩૩ ॥

બિસપ્રસૂનસાયકક્ષુરાભરોમરાજિકા ।
બુધાનુમેયમધ્યમા કટીતટીભરાલસા ॥ ૩૪ ॥

પ્રસૂનસાયકાગમપ્રવાદચુઞ્ચુકાઞ્ચિકા ।
મનોહરોરુયુગ્મકા મનોજતૂણજઙ્ધિકા ॥ ૩૫ ॥

ક્વણત્સુવર્ણહંસકા સરોજસુન્દરાઙ્ધ્રિકા ।
મતઙ્ગજેન્દ્રગામિની મહાબલા કલાવતી ॥ ૩૬ ॥

શુદ્ધા બુદ્ધા નિસ્તુલા નિર્વિકારા
સત્યા નિત્યા નિષ્ફલા નિષ્કલઙ્કા ।
અજ્ઞા પ્રજ્ઞા નિર્ભવા નિત્યમુક્તા
ધ્યેયા જ્ઞેયા નિર્ગુણા નિર્વિકલ્પા ॥ ૩૭ ॥

આગમાબ્ધિલોડનેન સારભૂતમાહૃતં
શૈલપુત્રિકભિધાશતત્રયામૃતં મયા।

યે ભજન્તિ સૂરયસ્તરન્તિ તે મહદ્ભયં
રોગજં ચ વૈરિજં ચ મૃત્યુજં સર્વજમ્ ॥ ૩૮ ॥

॥ ઇતિ શ્રીભગવન્મહર્ષિરમણાન્તેવાસિનો વાસિષ્ઠસ્ય
નરસિંહસૂનોઃ ગણપતેઃ કૃતિઃ ઉમાત્રિશતી સમાપ્તા ॥

અનુષ્ટુબ્વૃત્તમ્ (૧-૩૬) । ઇન્દ્રવજ્રા (૩૭) । તૂણકમ્ (૩૮) ।

ઉમાત્રિશતી નામાવલી

ઉમા । હૈમવતિ । દેવી । મહાદેવી । મહેશ્વરી ।
અજા । ધૂમ્રા । સુરૂપા । એકા । વિશ્વસૂઃ । વિશ્વધારિણી ॥ ૧-૧૧ ॥

શિવા । ભગવતી । ભદ્રા । પ્રકૃતિઃ । વિકૃતિઃ । કૃતિઃ ।
અનન્તા । અનાદિ । અવ્યક્તા । દુર્ગપારા । દુરાત્યયા ॥ ૧૨-૨૨ ॥

સ્વધા । સ્વાહા । સુધા । પુષ્ટિઃ । સુખા । સોમસ્વરુપિણ્ । તુષ્ટિઃ ।
નિદ્રા । વિષ્ણુમાયા । જાતિઃ । ધીઃ । ચેતના । ચિતિઃ ॥ ૨૩-૩૫ ॥

માતા । શાન્તિઃ । ક્ષમા । શ્રદ્ધા । હ્રીઃ । વૃત્તિઃ । વ્યાપિની ।
સ્મૃતિઃ । શક્તિઃ । તૃષ્ણા । ક્ષુધા । ભ્રાન્તિઃ । કાન્તિઃ ।
છાયા । રમા । દયા ॥ ૩૫-૫૧ ॥

ભવાની । રાજસી । સૃષ્ટિઃ । મૃડાની । સાત્ત્વિકી । સ્થિતિઃ ।
રુદ્રાણી । તામસી । મૃત્યુઃ । શર્વાણી । ત્રિગુણા । પરા ॥ ૫૨-૬૩ ॥

કૃષ્ણા । લક્ષ્મીઃ । કામધેનુઃ । આર્યા । દાક્ષાયણી । સતી ।
ગણેશજનનિ । દુર્ગા । પાર્વતિ । બ્રહ્મચારિણી ॥ ૬૪-૭૩ ॥

ગમ્ભીરનાદવદ્ધણ્ટા । કૂષ્માણ્ડા । ષણ્મુખપ્રસૂઃ ।
કાત્યાયની । કાલરાત્રિઃ । ગૌરી । સિદ્ધિપ્રદાયિનિ ॥ ૭૪-૮૦ ॥

અપર્ણા । તાપસી । બાલા । કન્યા । કાન્તારચારિણી ।
મહર્ષિસ્તુતચારિત્રા । ત્રિનેત્રાર્ધાઙ્ગભાગિની । ॥ ૮૧-૮૭ ॥

રમણીયતમા । રાજ્ઞી । રજતાદ્રિનિવાસિની ।
ગીર્વાણમૌલિમાણિક્યનીરાજિતપદામ્બુજા ॥ ૮૭-૯૧ ॥

સર્વાગમસ્તુત । ઉપાસ્યા । વિદ્યા । ત્રિપુરસુન્દરી । ।
કમલાત્મા । છિન્નમસ્તા । માતઙ્ગી । ભુવનેશ્વરી ॥ ૯૨-૯૯ ॥

તારા । ધૂમાવતિ । કાલી । ભૈરવી । બગલામુખી ।
અનુલ્લઙ્ઘ્યતમા । સન્ધ્યા । સાવિત્રી । સર્વમઙ્ગલા ॥ ૧૦૦-૧૦૮ ॥

છન્દઃ । સવિત્રી । ગાયત્રી । શ્રુતિઃ । નાદસ્વરૂપિણી ।
કીર્તનીયતમા । કીર્તિઃ । પાવની । પરમા । અમ્બિકા ॥ ૧૦૯-૧૧૮ ॥

ઉષા । દેવ્યરુષી । મૈત્રી । ભાસ્વતી । સૂનૃતા । અર્જુની ।
વિભાવરી । બોધયિત્રી । વાજિની । વાજિનીવતી ॥ ૧૧૯-૧૨૮ ॥

રાત્રિઃ । પયસ્વતી । નમ્યા । ધૃતાચી । વારુણી । ક્ષપા ।
હિમાનિવેશિની । રૌદ્રા । રામા । શ્યામા । તમસ્વતી ॥ ૧૨૯-૧૩૯ ॥

કપાલમાલિની । ધોરા । કરાલા । અખિલમોહિની ।
બ્રહ્મસ્તુતા । મહાકાલી । મધુકૈટભનાશિની ॥ ૧૪૦-૧૪૬ ॥

ભાનુપાદાઙ્ગુલિઃ । બ્રહ્મપાદા । પાશ્યૂરુજઙ્ધિકા ।
ભૂનિતમ્બા । શક્રમધ્યા । સુધાકરપયોધરા ॥ ૧૪૭-૧૫૨ ॥

વસુહસ્તાઙ્ગુલિઃ । વિષ્ણુદોઃસહસ્રા । શિવાનના ।
પ્રજાપતિરદા । વહ્નિનેત્રા । વિત્તેશનાસિકા ॥ ૧૫૩-૧૫૮ ॥

સન્ધ્યા-ભ્રૂયુગલા । વાયુશ્રવણા । કાલકુન્તલા ।
સર્વદેવમયી । ચણ્ડી । મહિષાસુરમર્દિની ॥ ૧૫૯-૧૬૪ ॥

કૌશિકી । ધૂમ્રનેત્રધ્ની । ચણ્ડમુણ્ડવિનાશિની ।
રક્તબીજપ્રશમની । નિશુમ્ભમદશોષિણી ॥ ૧૬૫-૧૬૯ ॥

શુમ્ભવિધ્વંસિની । નન્દા । નન્દગોકુલસમ્ભવા ।
એકાનંશા । મુરારાતિભગિની । વિન્ધ્યવાસિની ॥ ૧૭૦-૧૭૫ ॥

યોગીશ્વરી । ભક્તવશ્યા । સુસ્તની । રક્તદન્તિકા ।
વિશાલા । રક્તચામુણ્ડા । વૈપ્રચિત્તનિષૂદિની ॥ ૧૭૬-૧૮૨ ॥

શાકમ્ભરી । દુર્ગમધ્ની । શતાક્ષી । અમૃતદાયિની ।
ભીમા । એકવીરા । ભીમાસ્યા । ભ્રામરી । અરૂણનાશિની ॥ ૧૮૩-૧૯૧ ॥

બ્રહ્માણી । વૈષ્ણવી । ઇન્દ્રાણી । કૌમારી । સૂકરાનના ।
માહેશ્વરી । નારસિંહી । ચામુણ્ડા । શિવદૂતિકા ॥ ૧૯૨-૨૦૦ ॥

ગૌઃ । ભૂઃ । મહી । દ્યૌઃ । અદિતિઃ । દેવમાતા । દયાવતી ।
રેણુકા । રામજનની । પુણ્યા । વૃદ્ધા । પુરાતની ॥ ૨૦૧-૨૧૨ ॥

ભારતી । દસ્યુજિન્માતા । સિદ્ધા । સૌમ્યા । સરસ્વતી ।
વિદ્યુત્ । વાજ્રેશ્વરી । વૃત્રનાશિની । ભૂતિઃ । અચ્યુતા ॥ ૨૧૩-૨૨૨ ॥

દણ્ડિની । પાશિની । શૂલહસ્તા । ખટ્વાઙ્ગધારિણી ।
ખડ્ગિની । ચાપિની । બાણધારિણી । મુસલાયુધા ॥ ૨૨૩-૨૩૦ ॥

સીરાયુધા । અઙ્કુશવતી । શઙ્ખિની । ચક્રધારિણી ।
ઉગ્રા । વૈરોચની । દીપ્તા । જ્યેષ્ઠા । નારાયણી । ગતિઃ ॥ ૨૩૧-૨૪૦ ॥

મહીશ્વરી । વહ્નિરૂપા । વાયુરૂપા । અમ્બરેશ્વરી ।
દ્યુનાયિકા । સૂર્યરૂપા । નીરૂપા । અખિલનાયિકા ॥ ૨૪૧-૨૪૮ ॥

રતિઃ । કામેશ્વરી । રાધા । કામાક્ષી । કામવર્ધિની ।
ભણ્ડપ્રણાશિની । ગુપ્તા । ત્ર્યમ્બકા । શમ્ભુકામુકી ॥ ૨૪૯-૨૫૭ ॥

અરાલનીલકુન્તલા । સુધાંશુસુન્દરાનના ।
પ્રફુલ્લપદ્મલોચના । પ્રવાલલોહિતાધરા ॥ ૨૫૮-૨૬૧ ॥

તિલપ્રસૂનનાસિકા । લસત્કપોલદર્પણા ।
અનઙ્ગચાપઝિલ્લિકા સ્મિતાપહાસ્યમલ્લિકા ॥ ૨૬૨-૨૬૫ ॥

વિવસ્વદિન્દુકુણ્ડલા । સરસ્વતીજિતામૃતા ।
સમાનવર્જિતશ્રુતિઃ । સમાનકમ્બુકન્ધરા ॥ ૨૬૬-૨૬૯ ॥

અમૂલ્યમાલ્યમણ્ડિતા । મૃણાલચરુદોર્લતા ।
કરોપમેયપલ્લવા । સુરોપજીવ્યસુસ્તની ॥ ૨૭૦-૨૭૩ ॥

બિસપ્રસૂનસાયકક્ષુરાભરોમરાજિકા ।
બુધાનુમેયમધ્યમા । કટીતટીભરાલસા ॥ ૨૭૪-૨૭૬ ॥

પ્રસૂનસાયકાગમપ્રવાદચુઞ્ચુકાઞ્ચિકા ।
મનોહરોરુયુગ્મકા । મનોજતૂણજઙ્ધિકા ॥ ૨૭૭-૭૯ ॥

ક્વણત્સુવર્ણહંસકા । સરોજસુન્દરાઙ્ધ્રિકા ।
મતઙ્ગજેન્દ્રગામિની । મહાબલા । કલાવતી ॥ ૨૮૦-૨૮૪ ॥

શુદ્ધા । બુદ્ધા । નિસ્તુલા । નિર્વિકારા ।
સત્યા । નિત્યા । નિષ્ફલા । નિષ્કલઙ્કા ।
અજ્ઞા । પ્રજ્ઞા । નિર્ભવા । નિત્યમુક્તા
ધ્યેયા । જ્ઞેયા । નિર્ગુણા । નિર્વિકલ્પા ॥ ૨૮૫-૩૦૦ ॥

Also Read 300 Names of Uma Trishati:

Uma Trishati Namavali list of 300 Names in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Uma Trishati Namavali list of 300 Names Gujarati

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top