Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shataka

Hariharastotram Lyrics in Tamil | Hari Hara Stotram

Harihara Stotram Lyrics in Tamil: ॥ ஹரிஹரஸ்தோத்ரம் ॥ ஶ்ரீக³ணேஶாய நம: ॥ த⁴ர்மார்த²காமமோக்ஷாக்²யசதுர்வர்க³ப்ரதா³யிநௌ । வந்தே³ ஹரிஹரௌ தே³வௌ த்ரைலோக்யபரிபாயிநௌ ॥ 1 ॥ ஏகமூர்தீ த்³விதா⁴ பி⁴ந்நௌ ஸம்ஸாரார்ணவதாரகௌ । வந்தே³ঽஹம் காமதௌ³ தே³வௌ ஸததம் ஶிவகேஶவௌ ॥ 2 ॥ த³யாமயௌ தீ³நத³ரித்³ரதாபஹௌ மஹௌஜஸௌ மாந்யதமௌ ஸதா³ ஸமௌ । உதா³ரலீலாலலிதௌ ஸிதாஸிதௌ நமாமி நித்யம் ஶிவகேஶவாவஹம் ॥ 3 ॥ அநந்தமாஹாத்ம்யநிதீ⁴ விதி⁴ஸ்துதௌ ஶ்ரியா யுதௌ லோகவிதா⁴நகாரிணௌ । ஸுராஸுராதீ⁴ஶநுதௌ […]

Hariharastotram Lyrics in Telugu | Hari Hara Stotram

Harihara Stotram Lyrics in Telugu: ॥ హరిహరస్తోత్రమ్ ॥ శ్రీగణేశాయ నమః ॥ ధర్మార్థకామమోక్షాఖ్యచతుర్వర్గప్రదాయినౌ । వన్దే హరిహరౌ దేవౌ త్రైలోక్యపరిపాయినౌ ॥ ౧ ॥ ఏకమూర్తీ ద్విధా భిన్నౌ సంసారార్ణవతారకౌ । వన్దేఽహం కామదౌ దేవౌ సతతం శివకేశవౌ ॥ ౨ ॥ దయామయౌ దీనదరిద్రతాపహౌ మహౌజసౌ మాన్యతమౌ సదా సమౌ । ఉదారలీలాలలితౌ సితాసితౌ నమామి నిత్యం శివకేశవావహమ్ ॥ ౩ ॥ అనన్తమాహాత్మ్యనిధీ విధిస్తుతౌ శ్రియా యుతౌ లోకవిధానకారిణౌ । సురాసురాధీశనుతౌ […]

Hariharastotram Lyrics in Oriya | Hari Hara Stotram

Harihara Stotram Lyrics in Oriya: ॥ ହରିହରସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ॥ ଶ୍ରୀଗଣେଶାୟ ନମଃ ॥ ଧର୍ମାର୍ଥକାମମୋକ୍ଷାଖ୍ୟଚତୁର୍ଵର୍ଗପ୍ରଦାୟିନୌ । ଵନ୍ଦେ ହରିହରୌ ଦେଵୌ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟପରିପାୟିନୌ ॥ ୧ ॥ ଏକମୂର୍ତୀ ଦ୍ଵିଧା ଭିନ୍ନୌ ସଂସାରାର୍ଣଵତାରକୌ । ଵନ୍ଦେଽହଂ କାମଦୌ ଦେଵୌ ସତତଂ ଶିଵକେଶଵୌ ॥ ୨ ॥ ଦୟାମୟୌ ଦୀନଦରିଦ୍ରତାପହୌ ମହୌଜସୌ ମାନ୍ୟତମୌ ସଦା ସମୌ । ଉଦାରଲୀଲାଲଲିତୌ ସିତାସିତୌ ନମାମି ନିତ୍ୟଂ ଶିଵକେଶଵାଵହମ୍ ॥ ୩ ॥ ଅନନ୍ତମାହାତ୍ମ୍ୟନିଧୀ ଵିଧିସ୍ତୁତୌ ଶ୍ରିୟା ୟୁତୌ ଲୋକଵିଧାନକାରିଣୌ । ସୁରାସୁରାଧୀଶନୁତୌ […]

Hariharastotram Lyrics in Malayalam | Hari Hara Stotram

Harihara Stotram Lyrics in Malayalam: ॥ ഹരിഹരസ്തോത്രം ॥ ശ്രീഗണേശായ നമഃ ॥ ധര്‍മാര്‍ഥകാമമോക്ഷാഖ്യചതുര്‍വര്‍ഗപ്രദായിനൌ । വന്ദേ ഹരിഹരൌ ദേവൌ ത്രൈലോക്യപരിപായിനൌ ॥ 1 ॥ ഏകമൂര്‍തീ ദ്വിധാ ഭിന്നൌ സംസാരാര്‍ണവതാരകൌ । വന്ദേഽഹം കാമദൌ ദേവൌ സതതം ശിവകേശവൌ ॥ 2 ॥ ദയാമയൌ ദീനദരിദ്രതാപഹൌ മഹൌജസൌ മാന്യതമൌ സദാ സമൌ । ഉദാരലീലാലലിതൌ സിതാസിതൌ നമാമി നിത്യം ശിവകേശവാവഹം ॥ 3 ॥ അനന്തമാഹാത്മ്യനിധീ വിധിസ്തുതൌ ശ്രിയാ യുതൌ ലോകവിധാനകാരിണൌ । സുരാസുരാധീശനുതൌ […]

Hariharastotram Lyrics in Kannada | Hari Hara Stotram

Harihara Stotram Lyrics in Kannada: ॥ ಹರಿಹರಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥ ಶ್ರೀಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ ॥ ಧರ್ಮಾರ್ಥಕಾಮಮೋಕ್ಷಾಖ್ಯಚತುರ್ವರ್ಗಪ್ರದಾಯಿನೌ । ವನ್ದೇ ಹರಿಹರೌ ದೇವೌ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಪರಿಪಾಯಿನೌ ॥ 1 ॥ ಏಕಮೂರ್ತೀ ದ್ವಿಧಾ ಭಿನ್ನೌ ಸಂಸಾರಾರ್ಣವತಾರಕೌ । ವನ್ದೇಽಹಂ ಕಾಮದೌ ದೇವೌ ಸತತಂ ಶಿವಕೇಶವೌ ॥ 2 ॥ ದಯಾಮಯೌ ದೀನದರಿದ್ರತಾಪಹೌ ಮಹೌಜಸೌ ಮಾನ್ಯತಮೌ ಸದಾ ಸಮೌ । ಉದಾರಲೀಲಾಲಲಿತೌ ಸಿತಾಸಿತೌ ನಮಾಮಿ ನಿತ್ಯಂ ಶಿವಕೇಶವಾವಹಮ್ ॥ 3 ॥ ಅನನ್ತಮಾಹಾತ್ಮ್ಯನಿಧೀ ವಿಧಿಸ್ತುತೌ ಶ್ರಿಯಾ ಯುತೌ ಲೋಕವಿಧಾನಕಾರಿಣೌ । ಸುರಾಸುರಾಧೀಶನುತೌ […]

Hariharastotram Lyrics in Punjabi | Hari Hara Stotram

Harihara Stotram Lyrics in Punjabi: ॥ ਹਰਿਹਰਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍ ॥ ਸ਼੍ਰੀਗਣੇਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ॥ ਧਰ੍ਮਾਰ੍ਥਕਾਮਮੋਕ੍ਸ਼ਾਖ੍ਯਚਤੁਰ੍ਵਰ੍ਗਪ੍ਰਦਾਯਿਨੌ । ਵਨ੍ਦੇ ਹਰਿਹਰੌ ਦੇਵੌ ਤ੍ਰੈਲੋਕ੍ਯਪਰਿਪਾਯਿਨੌ ॥ ੧ ॥ ਏਕਮੂਰ੍ਤੀ ਦ੍ਵਿਧਾ ਭਿਨ੍ਨੌ ਸਂਸਾਰਾਰ੍ਣਵਤਾਰਕੌ । ਵਨ੍ਦੇऽਹਂ ਕਾਮਦੌ ਦੇਵੌ ਸਤਤਂ ਸ਼ਿਵਕੇਸ਼ਵੌ ॥ ੨ ॥ ਦਯਾਮਯੌ ਦੀਨਦਰਿਦ੍ਰਤਾਪਹੌ ਮਹੌਜਸੌ ਮਾਨ੍ਯਤਮੌ ਸਦਾ ਸਮੌ । ਉਦਾਰਲੀਲਾਲਲਿਤੌ ਸਿਤਾਸਿਤੌ ਨਮਾਮਿ ਨਿਤ੍ਯਂ ਸ਼ਿਵਕੇਸ਼ਵਾਵਹਮ੍ ॥ ੩ ॥ ਅਨਨ੍ਤਮਾਹਾਤ੍ਮ੍ਯਨਿਧੀ ਵਿਧਿਸ੍ਤੁਤੌ ਸ਼੍ਰਿਯਾ ਯੁਤੌ ਲੋਕਵਿਧਾਨਕਾਰਿਣੌ । ਸੁਰਾਸੁਰਾਧੀਸ਼ਨੁਤੌ […]

Hariharastotram Lyrics in Gujarati | Hari Hara Stotram

Harihara Stotram Lyrics in Gujarati: ॥ હરિહરસ્તોત્રમ્ ॥ શ્રીગણેશાય નમઃ ॥ ધર્માર્થકામમોક્ષાખ્યચતુર્વર્ગપ્રદાયિનૌ । વન્દે હરિહરૌ દેવૌ ત્રૈલોક્યપરિપાયિનૌ ॥ ૧ ॥ એકમૂર્તી દ્વિધા ભિન્નૌ સંસારાર્ણવતારકૌ । વન્દેઽહં કામદૌ દેવૌ સતતં શિવકેશવૌ ॥ ૨ ॥ દયામયૌ દીનદરિદ્રતાપહૌ મહૌજસૌ માન્યતમૌ સદા સમૌ । ઉદારલીલાલલિતૌ સિતાસિતૌ નમામિ નિત્યં શિવકેશવાવહમ્ ॥ ૩ ॥ અનન્તમાહાત્મ્યનિધી વિધિસ્તુતૌ શ્રિયા યુતૌ લોકવિધાનકારિણૌ । સુરાસુરાધીશનુતૌ […]

Hariharastotram Lyrics in Bengali | Hari Hara Stotram

Harihara Stotram Lyrics in Bengali: ॥ হরিহরস্তোত্রম্ ॥ শ্রীগণেশায় নমঃ ॥ ধর্মার্থকামমোক্ষাখ্যচতুর্বর্গপ্রদায়িনৌ । বন্দে হরিহরৌ দেবৌ ত্রৈলোক্যপরিপায়িনৌ ॥ ১ ॥ একমূর্তী দ্বিধা ভিন্নৌ সংসারার্ণবতারকৌ । বন্দেঽহং কামদৌ দেবৌ সততং শিবকেশবৌ ॥ ২ ॥ দয়াময়ৌ দীনদরিদ্রতাপহৌ মহৌজসৌ মান্যতমৌ সদা সমৌ । উদারলীলাললিতৌ সিতাসিতৌ নমামি নিত্যং শিবকেশবাবহম্ ॥ ৩ ॥ অনন্তমাহাত্ম্যনিধী বিধিস্তুতৌ শ্রিয়া য়ুতৌ লোকবিধানকারিণৌ । সুরাসুরাধীশনুতৌ […]

Hariharastotram Lyrics in English | Hari Hara Stotram

Harihara Stotram Lyrics in English: ॥ hariharastotram ॥ sriganesaya namah ॥ dharmarthakamamoksakhyacaturvargapradayinau । vande hariharau devau trailokyaparipayinau ॥ 1 ॥ ekamurti dvidha bhinnau samsararnavatarakau । vande’ham kamadau devau satatam sivakesavau ॥ 2 ॥ dayamayau dinadaridratapahau mahaujasau manyatamau sada samau । udaralilalalitau sitasitau namami nityam sivakesavavaham ॥ 3 ॥ anantamahatmyanidhi vidhistutau sriya yutau lokavidhanakarinau । surasuradhisanutau […]

Hariharastotram Lyrics in Hindi | Hari Hara Stotram

Harihara Stotram Lyrics in Hindi: ॥ हरिहरस्तोत्रम् ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ धर्मार्थकाममोक्षाख्यचतुर्वर्गप्रदायिनौ । वन्दे हरिहरौ देवौ त्रैलोक्यपरिपायिनौ ॥ १ ॥ एकमूर्ती द्विधा भिन्नौ संसारार्णवतारकौ । वन्देऽहं कामदौ देवौ सततं शिवकेशवौ ॥ २ ॥ दयामयौ दीनदरिद्रतापहौ महौजसौ मान्यतमौ सदा समौ । उदारलीलाललितौ सितासितौ नमामि नित्यं शिवकेशवावहम् ॥ ३ ॥ अनन्तमाहात्म्यनिधी विधिस्तुतौ श्रिया युतौ लोकविधानकारिणौ । सुरासुराधीशनुतौ […]

Scroll to top