Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 9 Lyrics in Tamil | Hanuman Slokam

Sri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 9 Lyrics in Tamil:

॥ ஶ்ரீஹநுமத³ஷ்டோத்தரஶதநாமஸ்தோத்ரநாமாவளி: 9 ॥

ஶ்ரீபராஶர உவாச ।
அந்யஸ்தோத்ரம் ப்ரவக்ஷ்யாமி ராமப்ரோக்தம் மஹாமுநே ।
அஷ்டோத்தரஶதம் நாம்நாம் ஹநுமத்ப்ரதிபாத³கம் ॥

ௐ அஸ்ய ஶ்ரீஹநுமத³ஷ்டோத்தரஶததி³வ்யநாமஸ்தோத்ரமந்த்ரஸ்ய
ஶ்ரீராமசந்த்³ர ருʼஷி: ।
அநுஷ்டுப்ச²ந்த:³ । ஶ்ரீஹநுமாந் தே³வதா । மாருதாத்மஜ இதி பீ³ஜம் ।
அஞ்ஜநாஸூநுரிதி ஶக்தி: । வாயுபுத்ரேதி கீலகம் ।
மம ஶ்ரீஹநுமத்ப்ரஸாத³ஸித்³த்⁴யர்தே² ஜபே விநியோக:³ ॥

நமஸ்தஸ்மை ஹநுமதே யேந தீர்ணோ மஹார்ணவ: ।
ராமலக்ஷ்மணஸீதாப்யுத்தீர்ணஶோகமஹார்ணவ: ॥

ஸப்தஷஷ்டிர்ஹிதாம் கோடி வாநராணாம் தரஸ்விநாம் ।
யஸ்ஸமுஜ்ஜீவயாமாஸ தம் வந்தே³ மாருதாத்மஜம் ॥

யோ த³க்ஷிணாம் தி³ஶம் க³த்வா வைதே³ஹீம் ராமமுத்³ரயா ।
அஜீவயத்தமம்ருʼதம் ப்ரபத்³யே பவநாத்மஜம் ॥

இதிஹாஸபுராணேஷு ப்ரகீர்ணாநாமிதஸ்தத: ।
ஶதமஷ்டோத்தரம் நாம்நாம் ஸங்க்³ரஹிஷ்யே ஹநூமத: ॥

ஶ்ரீராமசந்த்³ர உவாச ।
ௐ ஆயுஷ்மதே । அப்ரமேயாத்மநே । ஹநுமதே நம: ।
மாருதாத்மஜாய ঽஞ்ஜநாதநயாய ஶ்ரீமதே ।
பா³லார்கப²லபு⁴க்தி⁴யே । ஸூர்யப்ருʼஷ்ட²க³மநாய புண்யாய ।
ஸர்வஶாஸ்த்ரார்த²தத்த்வவிதே³ । ப³ஹுஶ்ருதவ்யாகரணாய ।
ராமஸுக்³ரீவஸக்²யக்ருʼதே । ராமதா³ஸாய । ராமதூ³தாய ।
ராமாத்மநே । ராமதை³வதாய । ராமப⁴க்தாய ।
ராமஸகா²ய । ராமநித⁴யே । ராமஹர்ஷணாய ।
மஹாநுபா⁴வாய । மேதா⁴விநே ।
மஹேந்த்³ரகி³ரிமர்த³நாய । மைநாகமாநிதாய ।
மாந்யாய । மஹோத்ஸாஹாய । மஹாப³லாய ।
தே³வமாதாஹ்ருʼந்நிவஹாய । கோ³ஷ்பதீ³க்ருʼதவாரித⁴யே ।
லங்காத்³வீபவிசித்ராங்கா³ய । ஸீதாந்வேஷணகோவிதா³ய ।
ஸீதாத³ர்ஶநஸந்துஷ்டாய । ராமபத்நீப்ரியம்வதா³ய ।
த³ஶகண்ட²ஶிரச்சே²த்ரே । ஸ்துததார்க்ஷ்யாய ।
அபி⁴த³ர்ஶநாய । தீ⁴ராய । காஞ்சநவர்ணாங்கா³ய ।
தருணார்கநிபா⁴ய । தீ³ப்தாநலார்சிஷே । த்³யுதிமதே ।
வஜ்ரத³ம்ஷ்ட்ராய । நகா²யுதா⁴ய । மேருமந்த³ரஸங்காஶாய ।
வித்³ருமப்ரதிமாநநாய । ஸமர்தா²ய । விஶ்ராந்தாய ।
து³ர்த⁴ர்ஷாய । ஶத்ருகம்பநாய । அஶோகவநிகாச்சே²த்ரே !
வீரகிங்கரஸூத³நாய । சைத்யப்ராஸாத³வித்⁴வம்ஸிநே ।
ஜம்பு³மாலீநிஷூத³நாய । ஸீதாப்ரஸாத³காய ।
ஶௌரயே வஸ்த்ரலாங்கூ³லபாவகாய । த³க்³த⁴லங்காய ।
அப்ரமேயாத்மநே repeated 2 । மஹாஜீமூதநிஸ்வநாய ।
ஸம்ஸ்காரஸம்பந்நவசஸே । விபீ⁴ஷணவிஶோகக்ருʼதே ।
முஷ்டிபிஷ்டத³ஶாஸ்யாங்கா³ய । லக்ஷ்மணோத்³வாஹநப்ரியாய ।
தூ⁴ம்ராக்ஷக்⁴நே । அகம்பநத்⁴நே । த்ரிஶிரத்⁴நே । நிகும்ப⁴த்⁴நே ।
பாபராக்ஷஸஸங்க⁴த்⁴நாய । பாபநாஶநகீர்தநாய ।
ம்ருʼதஸஞ்ஜீவநாய । யோகி³நே । விஷ்ணுசக்ரபராக்ரமாய ।
ஹஸ்தந்யஸ்தௌஷதி⁴கி³ரயே । சதுர்வர்க³ப²லப்ரதா³ய ।
லக்ஷ்மணோஜ்ஜீவநாய । ஶ்லாத்⁴யாய । லக்ஷ்மணார்த²ஹ்ருʼதௌஷத⁴யே ।
த³ஶக்³ரீவவதோ⁴த்³யோகி³நே । ஸீதாநுக்³ரஹபா⁴ஜநாய ।
ராமம் ப்ரத்யாக³தாய । தி³வ்யாய । வைதே³ஹீத³த்தபூ⁴ஷணாய ।
ராமாத்³பு⁴தயஶஸ்தம்பா⁴ய । யாவத்³ராமகதா²ஸ்தி²தாய ।
நிஷ்கல்மஷாய । ப்³ரஹ்மசாரிணே । வித்³யுத்ஸங்கா⁴தபிங்க³லாய ।
கத³லீவநமத்⁴யஸ்தா²ய । மஹாலக்ஷ்மீஸமாஶ்ரயாய ।
பீ⁴மநிஷ்கம்பநாய । பீ⁴மாய । அவ்யக்³ராய ।
பீ⁴மஸேநாக்³ரஜாய । யுகா³ய । த⁴நஞ்ஜயரதா²ரூடா⁴ய ।
ஶிவப⁴க்தாய । ஶிவப்ரியாய । சூர்ணீக்ருʼதாக்ஷதே³ஹாய ।
ஜ்வலிதாக்³நிநிபா⁴நநாய । பிங்கா³க்ஷாய ।
விப⁴வே ஆக்லாந்தாய । லங்கிணீப்ராணகா⁴தகாய ।
புச்சா²க்³நித³க்³த⁴லங்காய । மால்யவத்ப்ராணஹாரிணே ।
ஶ்ரீப்ரதா³ய । அநிலஸூநவே । வாக்³மிநே வாநரநாயகாய நம: ॥

இத்யேவம் கீர்தநம் யஸ்ய நாம்நாமஷ்டோத்தரம் ஶதம் ।
புண்யம் பவநபுத்ரஸ்ய பாவநம் பரிகீர்தநம் ॥
கீர்தயந் ஶ்ராவயந் ஶ்ருʼண்வந் ஆயுஷ்மத்தாமரோக³தாம் ।
விஷ்ணுப⁴க்திம் ஶ்ரியம் தீ³ப்திம் ப்ராப்நோத்யேவ பராயண: ॥
மஹாப⁴யேஷு யுத்³தே⁴ஷு சோரவ்யாலம்ருʼகே³ஷு ச ।
ஜபதாம் குருதே நித்யம் ப⁴க³வாந் பவநாத்மஜ: ॥

॥ இதி ஶ்ரீராமப்ரோக்தம் ஶ்ரீஹநுமத³ஷ்டோத்தரஶதநாமஸ்தோத்ரநாமாவளி: ஸம்பூர்ணா ॥

Also Read:

Shri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 9 in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 9 Lyrics in Tamil | Hanuman Slokam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top