Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtottara Shatanama / Shri Vasavi Kanyaka Parameshwari Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Gujarati

Shri Vasavi Kanyaka Parameshwari Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Gujarati

68 Views

Shri Vasavi Kanyaka Parameshwari Ashtottara Shatanamastotram Lyrics in Gujarati:

શ્રીવાસવીકન્યકાપરમેશ્વર્યષ્ટોત્તરશતનામસ્તોત્રમ્
શુક્લામ્બરધરં વિષ્ણું શશિવર્ણં ચતુર્ભુજમ્ ।
પ્રસન્નવદનં ધ્યાયેત્ સર્વવિઘ્નોપશાન્તયે ॥

વક્રતુણ્ડ મહાકાય સૂર્યકોટિસમપ્રભ ।
નિર્વિઘ્નં કુરુ મે દેવ સર્વકાર્યેષુ સર્વદા ॥

ન્યાસઃ –
અસ્ય શ્રીવાસવીકન્યકાપરમેશ્વરી
અષ્ટોત્તરશતનામસ્તોત્રમાલામન્ત્રસ્ય
સમાધિ ઋષિઃ । શ્રીકન્યકાપરમેશ્વરી દેવતા। અનુષ્ટુપ્છન્દઃ।
વં બીજમ્ । સ્વાહા શક્તિઃ। સૌભાગ્યમિતિ કીલકમ્।
મમ સકલસિદ્ધિપ્રાપ્તયે જપે વિનિયોગઃ ॥

ધ્યાનમ્ –
વન્દે કુસુમામ્બાસત્પુત્રીં વન્દે કુસુમશ્રેષ્ઠતનયામ્ ।
વન્દે વિરૂપાક્ષસહોદરીં વન્દે કન્યકાપરમેશ્વરીમ્ ॥

વન્દે ભાસ્કરાચાર્યવિદ્યાર્થિનીં વન્દે નગરેશ્વરસ્ય પ્રિયામ્ ।
વન્દે વિષ્ણુવર્ધનમર્દિનીં વન્દે પેનુકોણ્ડાપુરવાસિનીમ્ ॥

વન્દે આર્યવૈશ્યકુલદેવીં વાસવીં ભક્તાનામભીષ્ટફલદાયિનીમ્ ।
વન્દે અન્નપૂર્ણાસ્વરૂપિણીં વાસવીં ભક્તાનાં મનાલયનિવાસિનીમ્ ॥

ૐ સૌભાગ્યજનની માતા માઙ્ગલ્યા માનવર્ધિની ।
મહાકીર્તિપ્રસારિણી મહાભાગ્યપ્રદાયિની ॥ ૧ ॥

વાસવામ્બા ચ કામાક્ષી વિષ્ણુવર્ધનમર્દિની ।
વૈશ્યવમ્શોદ્ભવા ચૈવ કન્યકાચિત્સ્વરૂપિણી ॥ ૨ ॥

કુલકીર્તિપ્રવર્દ્ધિની કુમારી કુલવર્ધિની ।
કન્યકા કામ્યદા કરુણા કન્યકાપરમેશ્વરી ॥ ૩ ॥

વિચિત્રરૂપા બાલા ચ વિશેષફલદાયિની ।
સત્યકીર્તિઃ સત્યવતી સર્વાવયવશોભિની ॥ ૪ ॥

દૃઢચિત્તમહામૂર્તિઃ જ્ઞાનાગ્નિકુણ્ડનિવાસિની ।
ત્રિવર્ણનિલયા ચૈવ વૈશ્યવંશાબ્ધિચન્દ્રિકા ॥ ૫ ॥

પેનુકોણ્ડાપુરીવાસા સામ્રાજ્યસુખદાયિની ।
વિશ્વખ્યાતા વિમાનસ્થા વિરૂપાક્ષસહોદરી ॥ ૬ ॥

વૈવાહમણ્ડપસ્થા ચ મહોત્સવવિલાસિની ।
બાલનગરસુપ્રીતા મહાવિભવશાલિની ॥ ૦૭ ॥

સૌગન્ધકુસુમપ્રીતા સદા સૌગન્ધલેપિની ।
સત્યપ્રમાણનિલયા પદ્મપાણી ક્ષમાવતી ॥ ૮ ॥

બ્રહ્મપ્રતિષ્ઠા સુપ્રીતા વ્યાસોક્તવિધિવર્ધિની ।
સર્વપ્રાણહિતેરતા કાન્તા કમલગન્ધિની ॥ ૦૯ ॥

મલ્લિકાકુસુમપ્રીતા કામિતાર્થપ્રદાયિની ।
ચિત્રરૂપા ચિત્રવેષા મુનિકારુણ્યતોષિણી ॥ ૧૦ ॥

ચિત્રકીર્તિપ્રસારિણી નમિતા જનપોષિણી ।
વિચિત્રમહિમા માતા નારાયણી નિરઞ્જના ॥ ૧૧ ॥

ગીતકાનન્દકારિણી પુષ્પમાલાવિભૂષિણી ।
સ્વર્ણપ્રભા પુણ્યકીર્તિ?સ્વાર્તિકાલાદ?કારિણી ॥ ૧૨ ॥

સ્વર્ણકાન્તિઃ કલા કન્યા સૃષ્ટિસ્થિતિલયકારણા ।
કલ્મષારણ્યવહ્ની ચ પાવની પુણ્યચારિણી ॥ ૧૩ ॥

વાણિજ્યવિદ્યાધર્મજ્ઞા ભવબન્ધવિનાશિની ।
સદા સદ્ધર્મભૂષણી બિન્દુનાદકલાત્મિકા ॥ ૧૪ ॥

ધર્મપ્રદા ધર્મચિત્તા કલા ષોડશસમ્યુતા ।
નાયકી નગરસ્થા ચ કલ્યાણી લાભકારિણી ॥ ૧૫ ॥

?મૃડાધારા? ગુહ્યા ચૈવ નાનારત્નવિભૂષણા ।
કોમલાઙ્ગી ચ દેવિકા સુગુણા શુભદાયિની ॥ ૧૬ ॥

સુમુખી જાહ્નવી ચૈવ દેવદુર્ગા દાક્ષાયણી ।
ત્રૈલોક્યજનની કન્યા પઞ્ચભૂતાત્મિકા પરા ॥ ૧૭ ॥

સુભાષિણી સુવાસિની બ્રહ્મવિદ્યાપ્રદાયિની ।
સર્વમન્ત્રફલપ્રદા વૈશ્યજનપ્રપૂજિતા ॥ ૧૮ ॥

કરવીરનિવાસિની હૃદયગ્રન્થિભેદિની ।
સદ્ભક્તિશાલિની માતા શ્રીમત્કન્યાશિરોમણી ॥ ૧૯ ॥

સર્વસમ્મોહકારિણી બ્રહ્મવિષ્ણુશિવાત્મિકા ।
વેદશાસ્ત્રપ્રમાણા ચ વિશાલાક્ષી શુભપ્રદા ॥ ૨૦ ॥

સૌન્દર્યપીઠનિલયા સર્વોપદ્રવનાશિની ।
સૌમઙ્ગલ્યાદિદેવતા શ્રીમન્ત્રપુરવાસિની ॥ ૨૧ ॥

વાસવીકન્યકા માતા નગરેશ્વરમાનિતા ।
વૈશ્યકુલનન્દિની વાસવી સર્વમઙ્ગલા ॥ ૨૨ ॥

ફલશ્રુતિઃ –
ઇદં સ્તોત્રં વાસવ્યાઃ નામ્નામષ્ટોત્તરં શતમ્ ।
યઃ પઠેત્પ્રયતો નિત્યં ભક્તિભાવેન ચેતસા ॥ ૧ ॥

ન શત્રુભયં તસ્ય સર્વત્ર વિજયી ભવેત્ ।
સર્વાન્ કામાનવાપ્નોતિ વાસવામ્બા પ્રસાદતઃ ॥ ૨ ॥

॥ ઇતિ શ્રીવાસવીકન્યકાપરમેશ્વર્યષ્ટોત્તરશતનામસ્તોત્રં સમ્પૂર્ણમ્ ॥

સમર્પણમ્ –
યદક્ષરપદભ્રષ્ટં માત્રાહીનં તુ યદ્ભવેત્ ।
તત્સર્વં ક્ષમ્યતાં દેવી વાસવામ્બા નમોઽસ્તુતે ॥ ૧ ॥

વિસર્ગબિન્દુમાત્રાણિ પદપાદાક્ષરાણિ ચ ।
ન્યૂનાનિ ચાતિરિક્તાનિ ક્ષમસ્વ પરમેશ્વરિ ॥ ૨ ॥

અન્યથા શરણં નાસ્તિ ત્વમેવ શરણં મમ ।
તસ્માત્કારુણ્યભાવેન રક્ષ રક્ષ મહેશ્વરિ ॥ ૩ ॥

Also Read:

Shri Vasavi Kanyaka Parameshwari Ashtottara Shatanama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *